Priser 2022

Serieavgift älgbanan

Medlem: 0 kr

Ej medlem: 50 kr/serie


Serieavgift korthållsbanan

Medlem: 5 kr/serie inkl 4 skott 22lr

Ej medlem: 30 kr/serie inkl 4 skott 22lr


Serieavgift trapbanan

Medlem: 100 kr/serie inkl 25 skott och 25 duvor (50 kr för enbart duvor).

Ej medlem: 200 kr/serie inkl 25 skott och 25 duvor (100 kr för enbart duvor).


Björnpasset

Medlem: 100 kr/skytt (ammunition ingår ej)

Ej medlem: 300 kr/skytt (ammunition ingår ej)


Företagsaktiviteter

300 kr/deltagare (inkl ammunition) samt 500 kr per instruktör/funktionär. Då ingår en trapserie samt 10 skott på korthållsbanan. För skytte på älgbanan tillkommer en avgift på 50 kr/serie samt avgift för ammunition.


Jaktlag/privat grupp

150 kr/skytt samt 500 kr per instruktör/funktionär.


Ammunition

6,5X55: 10 kr/skott


Hyra av klubbstugan

Halvdag: 1000 kr

Heldag: 2000 kr


Medlemsavgift 2022

Här finns information om medlemsavgift och hur du betalar den.