Årsmöte 2020-05-04 18.30 på Arnäs älgskyttebana

Välkommen till Årsmöte för 2020 på Arnäs Älgskyttebana, utomhus
2020-05-04 klockan 18.30
Vid regn under korthållsbanans tak.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen